facebooktwittermail d

SVA skiftar fokus – kan hjälpa till med coronaprov

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, håller tillsammans med sina systermyndigheter runt om i Europa på att skifta fokus från djur till människa. Målet är att myndigheten ska kunna hjälpa till att analysera stora mängder coronaprov från sjukvården om det behövs.

SVA:s avdelningschef Henrik Ericsson bedömer att myndigheten har stora möjligheter att köra coronavirusanalyser åt sjukvården. Till vänster i bild syns ett foto från myndighetens säkerhetslaboratorium.
SVA:s avdelningschef Henrik Ericsson bedömer att myndigheten har stora möjligheter att köra coronavirusanalyser åt sjukvården. Till vänster i bild syns ett foto från myndighetens säkerhetslaboratorium. FOTO: SVA

SVA har sedan tidigare lång erfarenhet av att hantera svåra virus och andra sjukdomar. Tillsammans med systermyndigheter runt om i Europa ställer myndigheten nu om för att även kunna analysera coronaprov från sjukvården.

På Irland gör bland annat den nationella jordbruksmyndigheten sedan tidigare samma sak.

Just möjligheten att analysera stora serier är inte minst betydelsefull i sammanhanget, säger Henrik Ericsson, avdelningschef på laboratoriet.

– SVA är Sveriges största laboratorium på djursidan och vi är väldigt välutrustade och har möjlighet att köra stora serier. Därför har vi erbjudit oss att sätta upp analysmetoder för att kunna köra coronavirusanalyser åt sjukvården, säger han.

Exakt antal är hemligt

Den stora kapaciteten beror i grunden på att dagens djurbesättningar ofta består av väldigt många individer, betydligt fler än vad man i normala fall är van vid att analysera på humansidan.

Exakt kapacitet är hemlig, men det handlar om ”många prover”, enligt Henrik Ericsson.

Han tror i grunden att många har svårt att ta in vilken kapacitet myndigheten har.

En veckas omställning

SVA har sedan tidigare fört diskussioner med både Folkhälsomyndigheten och Försvarsmakten, men har ännu inte tagit emot någon formell förfrågan.

– Vår ambition är att tillhandahålla det här, men sedan får vi se. Vi är redo att ställa våra resurser till förfogande, säger Henrik Ericsson.

Dit hör bland annat myndighetens säkerhetslaboratorier, som är tre till antalet, och där personalen kan analysera svåra virus med hjälp av särskilda dräkter med övertryck. Totalt arbetar 140 personer på laboratoriet, men av dessa jobbar inte alla med den här typen av arbetsuppgifter, enligt Henrik Ericsson.

Hans bedömning är att myndigheten ska klara av uppdraget vid sidan av övriga tester på djursidan.

Även om det inte rör sig om exakt samma virus så har SVA sedan tidigare lång erfarenhet av att analysera många typer av coronavirus. Om behovet uppstår räknar han med att labbet kan vara i gång inom någon vecka.

– Många av de här sjukdomarna kan traditionellt gå mellan djur och människa och därför har vi sedan tidigare ett nära samarbete med humansidan för att kunna analysera prov åt varandra. Så det här är inte någon ny situation, säger han.