facebooktwittermail d

Statens strul stoppar vapenlicenserna

De långa handläggningstiderna för licensansökningar av vapen ställer till med stora problem för både jägare, sportskyttar och vapenaffärer.

Den jägare eller sportskytt som ska köpa ett nytt vapen och behöver en licens har de senaste åren fått vänta allt längre på godkännande. Sedan polisen tog över hanteringen av vapenlicenserna har handläggningstiden, som ska ligga på en runt 30 dagar, i värsta fall sprungit iväg upp mot 30 veckor.

Medierna har rapporterat hela sommaren om hur svårt det är för många butiker som säljer vapen. De måste köpa in varan som kunderna beställt och vänta på att licensen är godkänd innan de kan leverera och få betalt.

Många handlare brottas just nu med att ha flera miljoner kronor låsta i lager som de inte kan få ersättning för, allt för att polisen är för långsamma med att godkänna ansökningar.

Redan i fjol fick polisen kritik av Justitieombudsmannen, JO, för de långa handläggningstiderna. Som medborgare har man ju inte så mycket val när man är beroende av myndigheter.

Det är inte enkelt att som enskild gå och klaga inför en oberoende instans när staten inte fullföljer sitt uppdrag och ger dig hjälp inom rimlig tid. Det är bara att bita i det sura äpplet och tiga still tills de ansvariga behagat utföra det jobb som det är deras skyldighet att göra.

De långa väntetiderna har varit en huvudvärk för jägare och sportskyttar de senaste åren. Praxis för handläggning av vapentillstånd för vissa typer av skytte har ändrats och kräver mer omfattande ansökningar.

Till en del är motivet bakom de krångliga ansökningarna misstankar och rädsla inom det offentliga för att vapen för jakt och sport riskerar nå fram till den organiserade brottsligheten. Det finns dock mycket lite som tyder på att så är fallet. Mer omfattande ansökningar påverkar inte de kriminella kretsarna.

Jaktintresset är stort i Sverige, och vi har haft flera framgångsrika utövare inom skytte som sport. Det är intressen och livsstilar som spelar stor roll för landsbygden, de gröna näringarna och för en hållbar viltvård.

Jägare behöver kunna lita på att staten tar sitt ansvar, och att deras vapenlicenser ska komma i tid till jaktsäsongen. Besökare ska inte behöva avboka jaktresor för att de inte har hunnit få sina vapen.

Att myndigheterna inte klarar av att utföra detta på ett tillfredställande sätt och inte verkar bry sig så mycket om att ta tag i situationen verkar inte framkalla alltför dåligt samvete.

En utredning har tillsatts men väntas inte vara klar förrän 2017. Dagens situation kan alltså komma att vara i upp till två år till. Det här har ingenting att göra med att stävja brottslighet. Det är på sin plats att polisen och inrikesministern tar frågan på allvar och slutar skylla ifrån sig.