facebooktwittermail d

”Staten testade att flytta gränserna men förlorade”

Högsta domstolen har i ett mål slagit fast markägarens rätt till ersättning för inskränkningar kopplade till artskyddet. Men i vilka andra fall ersättningsrätten gäller är fortfarande oklart.