facebooktwittermail

Staten vann mot skogsägarna

Markägarna runt Kilafjället i Värmland förlorade sin kamp mot staten. Området ska bli naturreservat.

I över fyra år har 12 markägare slagits mot länsstyrelsen i Värmland.

- Handläggningen har varit urusel från början till slut. Myndigheterna hade bestämt sig från början och vi mark­ägare ställdes inför ett fullbordat faktum. Det var ingen förhandling, säger Anita Karlsson, en av skogsägarna inom området.

Kilafjället ligger cirka två mil nordväst om Säffle och reservatet beskrivs som en barrnaturskog med rik förekomst av grovbarkiga träd, hålträd, lövträd och död ved. Det finns rödlistade arter som smålom och tretåig hackspett och även många ovanliga växter och insekter.

Reservatet minskade


Från början var det tänkt att reservatet skulle bli 330 hektar stort, men efter markägarnas protester minskade storleken till 158 hektar.

Länsstyrelsen tycker inte att området kan betraktas som en normal produktionsskog och bör heller inte skötas så.

- Vi har haft en dialog med markägarna i flera års tid och de har också haft möjlighet att överklaga beslutet, vilket de av någon anledning valt att avstå ifrån, säger Anita Andersson, biolog på länsstyrelsen i Värmland.

"Ingen dialog"


Att det varit en dialog håller markägarna inte med om. Det var markägarna som tog kontakt med länsstyrelsen för att få det första mötet till stånd.

- Det är bristen på dialog från början som upprört så vedervärdigt. Länsstyrelsen kom dragande med en värderare på absolut första mötet. Vi kände vanmakt, säger Anita Karlsson.

Hon menar att om länsstyrelsen hade varit mer öppna från början hade det funnits ett förhandlingsutrymme. Nu återstår en diskussion om ersättningen till markägarna för intrånget.

Länsstyrelsen har skickat ut ett förslag och en värdering till alla markägare som de nu ska ta ställning till.
- Generellt sett gäller ersättning för varje fastighet motsvarande dess värdeminskning plus ett påslag på 25 procent. Hela området har ett uppskattat marknadsvärde på omkring 10 miljoner kronor, säger Anita Andersson.

Smärtsam process


Anita Karlsson påpekar å andra sidan att det är en smärtsam process att lämna över mark som har gått i arv i generationer. Inga av markägarna var intresserade av ersättningsmark och det var heller inte möjligt att ordna trepartsbyten tillsammans med bolagen Bergvik och Sveaskog.
- Hur man än vrider och vänder på det får vi inte ett fullvärdespris för vår mark. Nu funderar vi på att rekommendera andra skogsägare att gallra och röja för att hindra myndigheterna att lägga beslag på skogsmark.Härje Rolfsson