facebooktwittermail d

Staten överklagar om ersättning för artskydd

Staten överklagar via Kammarkollegiet domar som ger markägare rätt till ersättning i artskyddsärenden.