facebooktwittermail d

Bredband åt alla – ett tomt löfte för landsbygden

Stolta mål, som inte uppnås. Låt inte det digitala Sverige bli som arbetslösheten – ett ämne som undviks, skriver Tord Karlsson.