facebooktwittermail d

Staten förbereder miljövänligare flygresor

Transportstyrelsen och Energimyndigheten utreder på uppdrag av Miljömålsrådet, om regeringskansliet och de statliga myndigheterna kan flyga på miljövänligt bränsle i tjänsten.

FOTO: PHOTOGRAPHER: JACOB SJOMAN

- I utredningen ska vi bland annat se om statliga medel får användas av regeringskansliet och myndigheterna vid köp av bioflygbränsle. Om detta är möjligt ska vi ta fram ett förslag på hur det skulle kunna genomföras och vilka miljökonsekvenser det får jämfört med vanlig klimatkompensering, säger Jenny Ryman, utredare på Transportstyrelsen till ATL.

Regeringskansliet och myndigheterna kan i dag använda sig av traditionell klimatkompensering för att miljökompensera för sina flygresor, men det här är att gå ett steg längre.

- Det vi tittar på är klimatreducering, som är ytterligare ett steg framåt då utsläppet aldrig blir av, jämfört med att kompensera för ett fossilt utsläpp som redan gjorts, säger Jenny Ryman.

Köps via stiftelse

Genom att staten betalar och köper in bioflygbränslet, trots den merkostnad som i dagsläget följer jämfört med fossilt flygbränsle, så är tanken att säkerställa att det förbrukas. Det fungerar ungefär som grön elektricitet där vi köper en viss mängd som tillförs i systemet.

Köpet av bränslet ska ske genom att regeringskansliet och de statliga myndigheterna ansluter sig till stiftelsen Fly Green Fund, som i dag är den enda leverantören av bränslet i Sverige, där bland andra SAS, Braathens, Swedavia och Sveriges regionala flygplatser deltar.

Utredningen väntas vara klar i januari 2017.

Läs mer: Biobränslen finns men används inte av flyget