facebooktwittermail

Startskottet har gått för vårbruket

Maltkornsådden är i gång på Loarps gård i skånska Tågarp. Speciella förutsättningar gör det möjligt att så extra tidigt.

I lördags började harvningen och under söndagen startade sådden. Ungefär hälften av de 100 hektaren maltkorn planeras för den tidiga sådden.

Det är ett sällsynt fenomen att det vid den här tiden inte finns snö, att det är bra tjäle underifrån och att det varit torrt i luften så att tiltorna hunnit torka ordentligt.

Finns nackdelar


- Vi försöker komma ut tidigt varje år men det är kanske bara vart femte år vi lyckas, berättar Petter Krantz på Loarps gård.

Risken vid den tidiga sådden är däremot att värme får grödan att komma upp och att det sedan blir kallt och den fryser ihjäl. En annan nackdel är att kråkfåglarna pickar upp fröna.

- Det kan låta som en liten sak men det är det faktiskt inte. Vi får passa på fåglarna, säger han.

Men fördelarna med den tidiga sådden är värt riskerna. Petter Krantz räknar med en merskörd på 1 000 kilo per hektar jämfört med sådd vid normal tid.

Mindre utsäde behövs samtidigt som de slipper packningsskador. Dessutom blir arbetsstoppen mindre under vårbruket.

- Men det är bara vissa skiften som går att så, där vi har höstplöjt och inte harvat, där det är lagom mycket lera och i söderbackarna.

Betorna får vänta


Förutom maltkorn ska sockerbetor sås i vår men det dröjer eftersom betorna är mer känsliga för frostknäppar. Totalt sett odlas 650 hektar på Loarps gård.

De riktigt blåsiga och kalla vinterdagarna för några veckor sedan var inte bra för höstgrödorna. Ett litet fält har troligen utvintrat.

Samtidigt påpekar Petter Krantz att vetet och rapsen troligen klarat sig bättre än på många andra ställen på grund av att snön låg kvar längre i området. Han har goda förväntningar inför den nya säsongen och en betydande del av den kommande skörden är redan prissäkrad till bra priser.

- Får vi bara ut ett resultat av det vi har på fälten kommer vi att få ytterligare ett bra jordbruksår, säger han. Malin Eborn