facebooktwittermail d

Startar grisgård i Tanzania

Danska lantbrukaren Torben Sejr Hansen är i full gång med att uppföra en slaktgrisbesättning med 200 suggor i Tanzania.

På 200 hektar sandjord där det inte går att odla spannmål är dansken i full färd att bygga ett stall, skriver danska Maskinbladet.

Mark och byggnader ägs av en samarbetspartner i Tanzania och inventarier, djur och driften är samägt. All världens problem med bland annat lån har gjort att arbetet har försenats, men nu börjar det närma sig.

Konferens om möjligheter


I Danmark driver Torben Sejr Hansen ett lantbruk med 600 suggor och 15 000 smågrisar. Hans son har börjat ta över gården och för två år sedan deltog Torben Sejr Hansen i en konferens om utländska möjligheter och kom då i kontakt med projekt i Tanzania.

Tanken är att etablera konstbevattning och en dansk driftsledare har anställts för att bygga upp besättningen i landet.

Sjukdom


Drabbas besättningen av sjukdom, som svinpest, vet han inte vad han ska göra. Andra utmaningar som väntar är att hitta slakterier och hur köttet ska säljas. Men efterfrågan på griskött av bra kvalitet ska vara stort i landets största stad, Dar Es Salaam.

Trots ekonomiskt stöd från Danida under danska Utrikesdepartementet, är det inte billigt att etablera sig i Tanzania. Och det finns inga garantier för att projektet blir lönsamt.

- Det finns många och stora utmaningar, men också många möjligheter, säger Torben Sejr Hansen till Maskinbladet.ATL.nu