facebooktwittermail d

Bonde startade MeToo mot sexismen inom franskt jordbruk

Nu har MeToo-rörelsen även nått jordbruket i Frankrike.

– Unga praktikanter verkar särskilt utsatta för sexism, säger bonden bakom initiativet.