facebooktwittermail d

Starkt stöd för skärpta straff

Förslagen om hur lantbrukare ska skyddas mot trakasserier välkomnas överlag av remissinstanserna.

Domarklubba.
Remissinstanserna gillar förslagen om hårdare straff för olaga intrång och hemfridsbrott. FOTO: SHUTTERSTOCK/TT

Skärpta straff för olaga intrång och hemfridsbrott får i stort sett kompakt stöd från de remissinstanser som tagit ställning till Justitiedepartementets förslag. Polismyndigheten, Säpo, Brottsoffermyndigheten och Brottsförebyggande rådet tillstyrker skärpningarna.

De synpunkter som lämnats gäller främst behovet av ytterligare förtydliganden av vilka personer som kan utsättas av hemfridsbrott, och hur en gårdsplan ska definieras för att inte skapa juridisk tveksamhet eller ge extrema djurrättsaktivister möjlighet att utnyttja sedvanerätten för att agera från stigar eller vägar som korsar en gårdsplan.

Sveriges Advokatsamfund vänder sig emot förslaget att förberedelse, stämpling och försök till olaga intrång och hemfridsbrott ska kriminaliseras. De brotten är inte tillräckligt allvarliga för det, anser organisationen.

LRF tillstyrker förslagen men vill gärna att det uttryckligen skrivs att risken för smittspridning ska beaktas vid bedömning om ett olaga intrång eller hemfridsbrott varit grovt. Förbundet välkomnar särskilt att höjningen av straffskalan för normalgraden av brotten innebär att det blir möjligt med envarsgripande, vilket ger större handlingsutrymme för till exempel vaktbolag.

Läs mer om arbetet mot extrem djurrättsaktivism

Polisen satsar på brott mot lantbrukare

Förslag om olaga intrång välkomnas

Förslag mot bondetrakasserier klara