facebooktwittermail

Starkt stöd för förädlade plantor

Skogsbrukets tjänstemän har en mycket positiv attityd till förädlade plantor, enligt en enkät som Skogforsk gjort bland tjänstemän inom skogsägarföreningar, skogsbolag och Skogsstyrelsen.

Åtta av tio tallplantor och sex av tio granplantor som används i dag kommer ifrån fröplantager. Att det fortfarande sätts ut oförädlade plantor beror, enligt underökningen, på bristande frötillgång och inte på inte på skogsbrukets attityder.

Positiv inställning


I genomsnitt instämde 99 procent av dem som svarade helt eller delvis i påståendet att "förädlade plantor ger träd som växer snabbare än träd från lokala beståndsmaterial (oförädlade plantor)."

Mer än hälften, 57 procent, instämde i påståendet att "förädlade plantor är testade i fält för att stå emot sjukdomar och klimatskador, och är därför tåligare än oförädlade plantor med lokalt ursprung."

Undersökningen gjordes bland 165 tjänstemän inom skogsägarföreningar, skogsbolag och Skogsstyrelsen.ATL.nu