facebooktwittermail d

Ökat rörelseresultat för Södra

Skogskoncernen Södra redovisar ett klart högre rörelseresultat på 2 148 miljoner kronor för årets tredje kvartal, jämfört med motsvarande period i fjol då ett rörelseresultat om 93 miljoner kronor förelåg.