facebooktwittermail d

Starkt resultat för Norra Skog

Bra marknad för sågade trävaror återspeglas i  ett mycket starkt resultat för Norra Skog under första halvåret.