facebooktwittermail d

Starkt motstånd till minskad Cap-budget

VISBY

21 av medlemsländerna tycker att den föreslagna nedskärningen i Cap-budgeten är för stor, säger EU-minister Hans Dahlgren (S).