facebooktwittermail d

Stärkt lönsamhet för Billerud Korsnäs

Billerud Korsnäs starka försäljningstillväxt fortsatte under det andra kvartalet. Nu räknar bolaget med ett fortsatt ljust 2021.