facebooktwittermail d

Scandi Standard kan öka investeringstakten efter starkt kvartal

Scandi Standards nettoomsättning minskade med 1 procent under andra kvartalet 2020, medan det justerade rörelseresultatet ökade med 7 procent. Den justerade rörelsemarginalen på 5 procent var femårshögsta för ett enskilt kvartal.