facebooktwittermail d

Stärkt efterfrågan på naturbeteskött

Efterfrågan på naturbeteskött har ökat markant i dagligvaruhandeln. Hos Coop har försäljningen ökat med 40 procent och trenden väntas fortsätta. Nu vill butikskedjan öka inköpen.