facebooktwittermail

Starkt år för Södra

Skogsbolaget Södras resultat efter finansnetto 2010 ökade med 1 670 miljoner kronor till 2 332 miljoner kronor, jämfört med 2009. Nettoomsättningen ökade med 3 031 miljoner kronor till 19 727 miljoner kronor.

Förbättrade priser, ökad produktivitet och goda volymer ligger bakom resultat- och omsättningsökning, skriver företaget i ett pressmeddelande.

- 2010 blev ett starkt år. Men samtidigt vet vi att vi lever med världsmarknadspriser som vi inte rår över. För att säkerställa vår långsiktiga konkurrenskraft återstår att fortsätta arbeta med det vi kan påverka och det är att utveckla vår produktivitet, säger koncernchef Leif Brodén i en kommentar.

Produktionsstopp


Massamarknaden var stark hela året, inklusive kvartal fyra. Bruttopriset för helåret landade på 6 689 (4 917) kronor per ton i snitt. Produktionen ökade till 2 012 000 (1 875 000) ton och lagret låg vid årsskiftet på 152 000 (140 000) ton.

Däremot försvagades marknaden för sågade trävaror mot slutet av året. För att motverka lageruppbyggnad vidtog Södra produktionsstopp under jul- och nyårshelgerna 2010/2011.

Timmerpriserna - som ökade med närmare 50 procent från hösten 2009 fram till halvårsskiftet 2010 - sjönk under fjärde kvartalet. Oraken var, enligt Södra, den avsvalnande sågverkskonjunkturen. God tillgång på cellulosaflis medförde att massavedsmarknaden var i balans, trots förhållandevis låga massavedslager, konstaterar koncernledningen.

Goda framtidsutsikter


Koncernechef Leif Brodén, som är särskilt nöjd med den ökande produktiviteten, bedömer framtidsutsikterna som goda:

- Vi har en mycket positiv tilltro till trävarumarknadens utveckling på längre sikt. Vi har gott stöd i den uppfattningen när vi tittar på nybyggnationen i Europa och USA som fortfarande är under medelnivå samtidigt som trä generellt ökar i byggkonstruktioner, säger han.

I slutet av året bestämde sig Södra för att investera i produktion av textilmassa i Södra Cell Mörrum. Bruket i Mörrum beräknas producera 170 000 ton textilmassa baserad på lövved per år.

Under året fattades också beslut en ny såg i Värö. Arbetet fortskrider enligt plan och produktionsstart planeras till tredje kvartalet 2011. ATL.nu