facebooktwittermail

Starka jordbruk ger ett stabilt samhälle

Det behövs långsiktig politik för att lantbruksföretagen ska våga investera och Sveriges sårbarhet minska.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det är bra att intresset för lantbrukets sårbarhet och vår chans till självförsörjning har ökat de senaste åren. En granne i öster som inte är att lita på har skärpt uppmärksamheten. Den nu pågående pandemin ökar stressnivån ytterligare.