facebooktwittermail d

Starka jordbruk ger ett stabilt samhälle

Det behövs långsiktig politik för att lantbruksföretagen ska våga investera och Sveriges sårbarhet minska.