facebooktwittermail d

”Stärk Sveriges livsmedelsberedskap”

Svensk beredskap behöver byggas upp när det finns möjlighet. Och här har de gröna näringarna en nyckelroll, skriver Centerpartiets Daniel Bäckström. 

Daniel Bäckström (C). FOTO: CHRISTINE OLSSON/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Är det något som kriget i Ukraina har lärt oss så är det hur snabbt verkligheten och livet kan förändras. Att från en dag till annan vakna upp och behöva fly från sitt hem för att bomberna faller är svårt att föreställa sig, men kriget i Ukraina visar att det kan hända.

Svensk beredskap behöver därför byggas upp när det finns möjlighet. Och här har de svenska gröna näringarna en nyckelroll. Det är också en av anledningarna till att Centerpartiet under våren i riksdagen drivit igenom ett omfattande krisstöd till svenskt jordbruk som totalt uppgår till över tre miljarder kronor.

En stabil livsmedelsförsörjning nationellt och i EU har länge varit ett område inom svensk beredskap som har setts över axeln och försummats. I alltför många år har Sverige blundat för att många av våra viktigaste baslivsmedel importeras och att de insatsvaror svenskt jordbruk är beroende av, inte heller de produceras i Sverige. Det är inget bra utgångsläge i händelse av en kris eller krig. Självförsörjningen av mat måste därför öka!

När pengarna skulle fördelas till det civila försvaret inför försvarsbeslutet 2020 var livsmedelsförsörjning en av Centerpartiets viktigaste prioriteringar i förhandlingarna med regeringen. Där bestämdes att år 2025 ska en halv miljard kronor per år gå till en bättre livsmedelsberedskap och trygg vattenförsörjning. Det är en angelägen satsning, men Sverige och regeringen måste göra mer här och nu för att åstadkomma verklig förändring. Inte minst nu efter pandemin och kriget i Ukraina som drivit upp priserna till helt ohållbara nivåer.

Det första som behöver göras är att uppdatera den nationella livsmedelsstrategin. Strategin är bra på så sätt att den är tydlig med att svensk matproduktion ska öka, men perspektivet försörjningstrygghet och -förmåga saknas i strategin och därför behöver den kompletteras.

I en kris- eller krigssituation räcker det inte att vi kan producera mycket mat, om vi samtidigt inte kan säkra jordbrukets transporter, insatsvaror, kompetens med mera. Hela kedjan måste hänga ihop för att maten ska hamna på tallriken.

Att stärka den svenska livsmedelsberedskapen måste bli en prioriterad fråga för en kommande regering att ta tag i och arbetet kommer att involvera många. Positivt är att omställningen i hög grad hänger ihop med en annan stor omställning – klimatomställningen.

Centerpartiet vill göra jordbruket till vinnare i omställningen. Vi går därför till val på att:

• Sänka skatten på förnybara drivmedel inom reduktionsplikten. Samt stödja inhemskt producerade biodrivmedel. Det behövs även en biopremie för att utjämna prisskillnaderna mellan fossila bränslen och förnybara alternativ.

• Gå vidare med biogasmarknadsutredningen Stödpaket II, som inkluderar förslag om att erbjuda statliga lån, krediter och riskdelning till producenter av förnybara gaser.

• Påskynda övergången till fossilfritt mineralgödsel genom att satsa på inhemsk produktion samt genom att öka återanvändningen av kväve från våra reningsverk. Vi vill även stimulera ökad precisionsodling.

Sverige har ett moraliskt ansvar att stärka sin försörjningstrygghet både när det gäller livsmedel och insatsvaror. Vladimir Putins agerande gentemot Ukraina understryker det.

Daniel Bäckström (C)
försvarspolitisk- och landsbygdspolitisk talesperson