facebooktwittermail d

Stark dollar ger skjuts åt Yara

Norska gödsel- och kemitillverkaren Yara har ökat sin försäljning och förbättrat resultatet med 15 procent jämfört med ett år sedan, enligt tredje kvartalets rapport.

Rörelseresultat före räntor, skatter, ned- och skrivningar ökade från 4 miljarder norska kronor för tredje kvartalet förra året till 4,6 miljarder kronor för samma kvartal i år.

Det förbättrade resultatet förklaras främst med ökad försäljning och en stark dollar.

Minskad försäljning utan nytillskott

Yaras leveranser av gödselmedel ökade med 1 procent globalt, främst på grund av köpet av det latinamerikanska gödselföretaget OFD och brasilianska Galvani.

De två företagen borträknade minskar Yaras försäljning istället med åtta procent.

Leveranserna sjönk

I Europa sjönk leveranserna av gödselmedel med fem procent jämfört med förra året.

En 10-procentig nedgång i försäljningen av det sammansatta gödselmedlet NPK och urea kompenserades inte av en ökad försäljning av nitrat.

Sjönk

Yaras marginaler gick ned jämfört tredje kvartalet förra året på grund av att reala priser sjönk mer än kostnaderna för råmaterial. Priserna på urea gick ned med 15 procent, på nitrat med 17 procent och NPK med 12 procent medan Yaras kostnaderna för gas gick ned med 13 procent under perioden.