facebooktwittermail

Stark återhämtning för Rottneros

Massatillverkaren Rottneros redovisar ett resultat före skatt på 93 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021, jämfört med -3 miljoner kronor motsvarande period förra året.

Rottneros bruk från ovan
FOTO: ROTTNEROS

Nettoomsättningen uppgick till 593 miljoner kronor (510). Rörelseresultatet kom in på 97 miljoner kronor (2). Nettoresultatet blev 74 miljoner kronor (-3) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 81 miljoner kronor (-23).