facebooktwittermail d

Skyddar åkern med stängsel

Krösslätt

Lars-Olof Larsson har stängslat in 55 hektar spannmål för att hålla viltet borta. En investering som han menar lönar sig.

– Havre är omöjligt att odla utan stängsel. Dovhjorten äter upp allt.