facebooktwittermail d

Ständigt pågående kriser påverkar beredskapsarbetet

Det är inte klarlagt vilka förväntningarna staten har på de svenska lantbruksföretagen vid kris eller krig. Det visar en granskning av myndigheternas beredskap kopplade till lantbruket som ATL gjort. 

Men nu kommer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, med beskedet att under 2023 kan rollerna komma att förtydligas. Snart kan ett nordiskt samarbete om försörjningsberedskap bli verklighet.