facebooktwittermail

Standard för biobränslen kan gynna u-länder

Nästa år kommer de första ISO-standarderna för biobränslen. Det kan ge utvecklingsländer bättre möjligheter till produktion och ökad export.

- Det behövs globala riktlinjer kring allt från begrepp till bränslekvalitet, säger Jonas Wilde, ordförande i det globala ISO-projektet och det europeiska CEN-projektet för fasta biobränslen, i ett pressmeddelande.

Användningen av fasta biobränslen ökar runt om i världen och behovet av standarder är stort. Standardiseringen berör därför terminologi, kvalitetssäkring, klassificering, provtagning och testmetoder.

Målgrupperna är bland annat tillverkare och användare av bränslen, analyslaboratorier, myndigheter, utrustningstillverkare och transportörer.

I branschen finns det ett stort intresse för att hitta vägar som kan underlätta den internationella handeln, förklarar Jonas Wilde.

En av de stora fördelarna med ISO-standarder blir, enligt honom, att många länder i tredje världen får betydligt bättre möjligheter att både etablera en hållbar produktion av fasta biobränslen och att öka sin export.

- Det är ett av de stora syftena med ISO-standarderna. Här finns en stor potential för många av utvecklingsländerna. ATL.nu