facebooktwittermail

Ställer krav för att skydda Lunds bästa jordar

Rör inte de bördigaste jordarna i Sverige bara för att kommunen växer. Det kräver två oppositionspartier i Lund och kritiserar styret för att inte värna den värdefulla jordbruksmarken.

Budskapet är tydligt: Stoppa all exploatering av den bästa åkermarken i Lunds kommun under fem år. Kravet kommer från Centerpartiet och det lokala partiet FörNyaLund som går ut med ett gemensamt uttalande.