facebooktwittermail d

Stallbyggare vann tvist mot Länsstyrelsen

Stallet byggdes klart i god tro. Sedan kom kallduschen. Länsstyrelsen hävdade att förprövning saknades och ville ha 24 000 kronor i extra avgift.

Förvaltningsrättens menar att företagaren inte försökt kringgå reglerna, vilket i sig var anledning till att förprövning av djurstallar infördes. Arkivbild.
Förvaltningsrättens menar att företagaren inte försökt kringgå reglerna, vilket i sig var anledning till att förprövning av djurstallar infördes. Arkivbild. FOTO: MOSTPHOTOS

Hästföretagaren i Halland ville bygga nytt och planerade för ett stall med 16 boxar. En ansökan om förprövning lämnades in till länsstyrelsen och ritningarna godkändes och bygget kunde påbörjas.

Under byggnationstiden 2017 gjordes dock ändringar som krävde att nya ritningar lämnades in för godkännande. Enligt företagaren skickades nya handlingar in och hon fick muntliga besked från handläggare om att det inte behövde göras en ny ansökan om förprövning.

Avgift på 24 000 kronor

Sedan kom fakturan på en särskild avgift på 24 000 kronor. Länsstyrelsen hävdade att det inte gått rätt till utan att stallet hade byggts utan förprövning.

”I det aktuella fallet har förprövningspliktig nybyggnation skett utan att förprövning har gjorts”, uppgav länsstyrelsen till Förvaltningsrätten när fallet skulle prövas i rätten.

Företagaren ansåg sig ha gjort allt rätt och överklagade beslutet om den särskilda avgiften. Dokumentation styrker att de begärda handlingarna har skickats in. Men någon ytterligare handläggning skedde inte konstaterar Förvaltningsrätten. Det var inte hästföretagarens fel:

”Att länsstyrelsen inte lämnade besked om en ny ansökan var nödvändig eller ej, eller begärde ytterligare komplettering, kan inte läggas henne till last”, skriver Förvaltningsrätten.

Försökte inte kringgå reglerna

Rätten menar att det framgått att hästföretagaren inte försökt kringgå reglerna, vilket i sig var en anledning till att förprövning av djurstallar infördes.

Rätten bedömer att det var fel att ta ut avgiften och att det finns särskilda skäl att befria hästföretagaren från hela avgiften.