facebooktwittermail d

Ställ större krav på forskningen

Om vi ska klara omställningen till ett fossilfritt samhälle måste forskningen få ett tydligare uppdrag.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

ATL har haft ett par intressanta artiklar om biodrivmedel framställt av vedråvaror. Forskningen har gjort mäktiga undersökningar och experiment om hur man omvandlar ved till diesel, bensin och flygbränsle. Deras slutsats blir att det är ekonomiskt omöjligt att ersätta fossilt bränsle med ved.

Forskarnas slutledning visar att de totalt missförstått sitt uppdrag. De ska inte forska fram vad som inte går eller vad som är ekonomiskt omöjligt. Deras uppdrag är att forska fram hur man ersätter fossila bränslen med ved och hur man får ett konkurrenskraftigt pris. För detta krävs en praktisk forskning med nya produktionsformer. Vi måste som skattebetalare ställa skarpare krav på det resultat som forskarna levererar.

Luleå universitet redovisar däremot praktiska resultat. De har kört en E85-bil 1 000 mil på metanol. När de öppnade motorn såg allt jättebra ut. Bilen har körts på en blandning av 56 procent svensk skogsmetanol och 44 procent bensin.

Det har framförts farhågor att drivmedlet skulle skada komponenter i bilmotorn, men motorerna går att anpassa till metanol. Det finns redan 250 000 bilar i Sverige som är anpassade till biometanol.

För att Sverige ska ha en acceptabel självförsörjningsgrad måste produktionsenheterna ligga i Sverige. Det är svenska skattebetalare och konsumenter som ska betala notan. Luleå universitets arbete innebär att Sverige kan hålla oligarker och shejker på avstånd från vår svenska bränsleproduktion.

Alf Karlman

Landsbygdspartiet oberoende Södermanland och stolt certifierad skogsägare