facebooktwittermail d

Stålhagel kan ge konsekvenser för sågverken

Förbudet mot att använda blyhagel på våtmarker har utökats efter en ny EU-förordning. Med det vanligaste alternativet, stålhagel, kan hagelkulorna fastna i stamveden.

– Det kan få följdeffekter på vår råvara, säger Ronald Saitzkoff, chef för viltförvaltning på SCA.