facebooktwittermail d
Grävmaskin

Är rivning vägen framåt för Sveriges landsbygd?

Landsbygdernas väljare röstade för förändring i förra valet. 
Det växande missnöjet kan ha sin grund i tätorter utformade för en helt annan tid. Nu höjs röster för att Sverige bör ta efter Tyskland och börja riva. ATL:s ledarskribent Edvard Hollertz gör en djupdykning i svensk landsbygdspolitik.

Det hände något i valet förra året. Stad och land gled isär. Landsbygdernas väljare drog mer åt höger. Storstädernas röster gick mer åt vänster. Statsvetarna beskrev det som något helt nytt i ett svenskt val.

I mindre kommuner gjorde även lokala missnöjespartier överlag bäst ifrån sig. Det vill säga partier som enbart finns representerade på kommunal nivå. Ofta beskrivs dessa ”övriga partier” som antietablissemangspartier eller missnöjespartier.

Visserligen har det länge funnits skillnader i demografi och åsikter mellan stadsbor och landsbygdsbor. Men skillnaderna har förblivit stabila över tid.

Forskare vid det ansedda SOM-institutet vid Göteborgs universitet slog så sent som 2020 fast i två publikationer att det inte fanns skäl att tala om att stad-landpolariseringen tilltar i Sverige så som den gör i en del andra västländer. I Storbritannien, Frankrike och USA har det märkts växande motsättningar mellan boende i städer och boende på landsbygden. Nu verkar samma utveckling ske i Sverige.

Vad har hänt?