facebooktwittermail d

Stabilt i skogen – ostadigt på finansmarknaden

Mellanskog visar ett stabilt rörelseresultat för årets tre först kvartal. Men utebliven utdelning från Setra och ostadiga finansmarknader fick finansnettot att falla.