facebooktwittermail

Stabilt i skogen – ostadigt på finansmarknaden

Mellanskog visar ett stabilt rörelseresultat för årets tre först kvartal. Men utebliven utdelning från Setra och ostadiga finansmarknader fick finansnettot att falla.

FOTO: HELENA GOHDE

Mellanskog hade en omsättning på 2,6 miljarder kronor för årets tre första kvartal, vilket är något högre än under samma period i fjol. Rörelseresultatet var 31 miljoner kronor, att jämföra med 37 miljoner i fjol, vilket ger en rörelsemarginal på drygt 1 procent hittills i år.