facebooktwittermail

Stabilt för Sveaskog

Rusningen efter sågat virke slår inte igenom hos råvaruleverantören Sveaskog, vars resultat mer får betecknas som stabilt.

Timmer från Sveaskog.
Sveaskogs intäkter för timmer ökade inte alls i samma takt som för sågade trävaror och för massaved gick de ned med 9 procent. FOTO: ULF ARONSSON

Trots hög efterfrågan på sågtimmer sänkte Sveaskog omsättningen med 1 procent under det första halvåret i år. Det operativa rörelseresultatet ökade med 17 procent till 790 miljoner kronor.