facebooktwittermail

Stabilt för Norrskog

Norrskog redovisar ett stabilt resultat för 2010, såväl i den ekonomiska föreningen som i koncernen med sågverk och hyvlerier.

Rörelseresultatet efter finansiella poster är för föreningen 66 (281) miljoner kronor och i koncernen 95 (-5) Mkr.

Ska konsolidera


En kraftigt ökad virkesfångst och en positiv prisutveckling för trävaror har bidragit till det goda resultatet, skriver Norrskog i ett pressmeddelande.

- Det känns mycket bra med det här fina resultatet 2010 efter ett par svaga år i samband med finanskrisen. Nu kan vi konsolidera föreningen och återfå den ekonomiska stabilitet vi i Norrskog varit vana vid, kommenterar ordförande Gunnar
Heibring.

Skogsägarna Norrskog är en förening meddrygt 13 000 skogsägare med drygt en miljon hektar skogsmark i Jämtland, Medelpad, Ångermanland och Södra Lappland.
Norrskogkoncernen, med 346 anställda, driver sågverks- och förädlingsföretag i Mellannorrland. Inom dotterföretaget Såtab hanteras biobränslen. ATL.nu