facebooktwittermail d

”Stå upp för svenskt skogsbruk”

Skogen är en strategisk resurs för inte bara Sverige utan för hela Europa. Det är hög tid att vi börjar behandla den som en sådan. Dessvärre ser vi återkommande förslag som inte bara bortser från detta utan i stället direkt motarbetar skogsbrukets roll, skriver Jessica Polfjärd (M) och John Widegren (M) i en debattartikel.

I arbetet med att ställa om den europeiska ekonomin till att bli mer hållbar kan och måste skogen tillåtas bidra, skriver Moderaternas Jessica Polfjärd och John Widegren. FOTO: ANDERS GOOD/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Rysslands brutala angrepp mot Ukraina har, tillsammans med energikrisen, belyst vikten av strategiska resurser. Att flera aktörer då fortsatt väljer att, medvetet eller omedvetet, bortse från vilken roll skogen faktiskt spelar är direkt skadligt – för såväl vår säkerhet som vårt klimatarbete.

Skogsbruket hör till de viktigaste näringarna vi har i Sverige. I vissa regioner står skogsindustrin direkt eller indirekt för mer än var tjugonde arbetstillfälle, inte minst på landsbygden.

Lägg därtill ett exportvärde som överstiger 150 miljarder kronor så är det inte svårt att förstå vilken avgörande roll skogsnäringen spelar för jobb, tillväxt och välfärd i Sverige. Svenska politiker måste därför vid varje givet tillfälle försvara skogsbruket så fort det hotas, såväl i Sverige som i Bryssel.

Dessvärre är det en uppgift som moderata politiker allt oftare behöver ägna sig åt. Listan över exemplen i närtid då politiska förslag hotat svenskt skogsbruk är oroväckande lång.

Redan när arbetet med EU:s taxonomi, det finanspolitiska ramverk som är tänkt att klassificera verksamheter som hållbara och inte, inleddes för flera år sedan var Moderaterna ensamma om att inse vilket hot förslaget utgjorde. Vi varnade högljutt för riskerna att svenskt skogsbruk skulle förfördelas och valde som enda svenska parti att konsekvent rösta emot förslaget. Dessvärre fick vi sedermera rätt när EU-kommissionen föreslog krav som var betydligt hårdare för skogsnäringen än andra ekonomiska aktiviteter.

Det borde ha varit en ögonöppnare för övriga svenska partier. Så var tyvärr inte fallet, något som vi nu ser i arbetet med nya förslag på EU-nivå som ännu en gång riskerar att drabba den svenska skogen.

Ett sådant är EU-kommissionens nya förslag om restaurering av natur. Målet med lagstiftningen, att återställa utarmad natur för att stärka den biologiska mångfalden och främja mer hälsosamma ekosystem, är beaktansvärd. Problemet är emellertid att förslaget är skrivet utan någon som helst förståelse för hur svensk skogsnäring faktiskt arbetar och hur dess förutsättningar ser ut.

Skulle förslaget från EU-kommissionen bli verklighet hotas tusentals svenska jobb. Långtgående detaljregleringar och brist på möjlighet till avvägningar är direkt skadligt för Sverige. Även svenskt såväl som europeiskt klimatarbete hotas då skogen bidrar med förnybara produkter som kan ersätta det fossila, vilket är någonting vi är beroende av i den gröna omställningen. Den typen av förslag kan vi inte acceptera.

I Europaparlamentet valde därför Moderaterna att tillsammans med över 20 kollegor från våra systerpartier runt om i Europa skicka ett tydligt budskap till EU-kommissionen: gör om och gör rätt. Även i riksdagen har vi samlat stöd för att förkasta förslaget, med motiveringen att nationellt skogsbruk regleras bäst på nationell nivå.

Arbetet på EU-nivå handlar dock inte alltid om att bara säga nej. Minst lika viktigt som det är att stoppa skadliga förslag är det att möjliggöra för skogsbruket i lagstiftning som i grund och botten är bra.

I arbetet med att ställa om den europeiska ekonomin till att bli mer hållbar kan och måste skogen tillåtas bidra. Genom hårt arbete från Moderaternas sida reflekteras detta i den europeiska klimatlagen, själva kärnan i unionens klimatarbete. Nu arbetar vi för att biobaserade varor ska klassas som hållbara i EU:s nya produktregler.

Det är ofta ett arbete fyllt av motgångar. Ett övergripande problem är att EU-kommissionen säger en sak och sedan agerar tvärt emot vad de tidigare sagt.

När frågan om skogsbrukets roll lyftes i en diskussion med EU-kommissionär Thierry Breton, ansvarig för den inre marknaden, höll han med om att skogen var en viktig resurs för hela Europa och visade förståelse för Sveriges förutsättningar. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen pratade engagerat om hur skogen kan bidra till ökad hållbarhet inom till exempel byggsektorn vid ett besök i Finland i slutet av förra året. Tyvärr har den retoriken allt för sällan omvandlats i handling.

Att tjänstemän inom EU-kommissionen ibland saknar förståelse för det svenska skogsbruket kan vara förståeligt. Men då ligger ett tungt ansvar på svenska företrädare att påtala dessa. Moderaterna kommer att fortsätta att stå upp för det svenska skogsbruket vid varje givet tillfälle.