facebooktwittermail d

”Stå emot den populistiska protektionismen”

De senaste veckorna har partier av olika färger blivit centerpartister när de argumenterar för protektionism och matnationalism. Det är inte konstigt att människor i tider av kris vill främja den ­lokala ekonomiska aktiviteten, men det kan bli ett problem om det leder till ett ifrågasättande av den europeiska inre mark­naden, skriver liberalerna Willhelm Sundman och Olle Johnsson.

FOTO: MORTEN RASMUSSEN/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Vad protektionisterna missar i sitt resonemang är att produktiviteten måste öka, inte produktionen. Vi ska inte producera mest, i stället ska vi producera bäst.

Redan i dag är jord­bruket en bransch som på många platser hålls under ­armarna med hjälp av massiva subventioner. Det ­direkta stödet ligger totalt inom EU på cirka 410 miljarder ­kronor. I Sverige är nivån ­omkring 7,5 miljarder. Många svenska ­gårdar får en stor del av inkomsterna genom subventioner.

Sverige skulle kunna bli mer självförsörjande om det hade funnits en vilja från branschen att öka produktionen. Det har dock visat sig att det saknas ­lönsamhet i att producera många varor i Sverige och därmed är det inte heller konstigt att varorna då produceras på en plats där det är mer lönsamt. Det är däremot viktigt för svenska jordbrukare att stärka sin konkurrenskraft, vilket kan ske på många sätt: som att ­producera storskaligt, små­skaligt, förädla själv eller sälja direkt till konsumenten.

Att stirra sig blind på Sveriges självförsörjningsgrad när det gäller livsmedel kommer knappast att ­leda till någon lyckad politisk åtgärd. Detta eftersom själv­försörjningsgraden inom ­enskilda medlemsstater i EU ­säger väldigt lite om behovet av livsmedel.

Ett exempel är Irland som 2005 hade en självförsörjningsgrad på smör på över 1 000 procent, eller Danmark som vid samma tidpunkt hade en självförsörjningsgrad på griskött på över 700 procent. Vid en ekonomisk katastrof innebär inte det att irländare glufsar i sig smör som aldrig förr, eller att danskar frossar på fläskkött. Priserna kommer i stället att dumpas och smör kan handlas billigare i exempelvis Sverige.

Om alla världens länder eftersträvade en hundraprocentig försörjningsgrad när det gäller livsmedel skulle det troligen leda till stor överproduktion av allt, ett enormt prisfall och ett enormt slöseri med resurser. Det här ­eftersom det inte går att för­utspå hur konsumtionen av alla tänkbara livsmedel kommer att se ut.

Tidigare försök att planera produktion av livsmedel utan att ta hänsyn till marknadens prismekanismer har gett katastrofala konsekvenser. Det var inte på grund av bristande ­planering som vi såg brödköer i Ryssland och smörberg i EU, snarare tvärtom.

Slutligen är det inte möjligt för det svenska jordbruket att bli helt självförsörjande om man inte samtidigt blir självförsörjande på insatsvaror som diesel och mineralgödsel. I corona­tider har det dessutom blivit ­uppenbart att vi inte heller har tillräckligt många som vill ­arbeta med jordbruk.

Vi förstår att vissa partier gärna hade sett ett jordbruk ­utan insatsvaror, men då hade vi behövt importera mer mat för att kompensera för produktionsbortfallet.

De europeiska länderna har olika egenskaper och i det bästa av samhällen ser vi till att länder producerar det som de gör bäst utifrån sina förutsättningar. Det är lätt att kasta dessa ­resonemang överbord till förmån för populistisk protektionism. Därför måste vi hålla emot dessa dåligt genomtänkta förslag om vi inte vill slänga ­ännu en näve grus i det ­ekonomiska maskineriet och verkligen eskalera den globala recessionen.

Willhelm Sundman, ekonomisk-politisk talesperson Liberala Studenter

Olle Johnsson, utrikespolitisk talesperson Liberala Ungdomsförbundet