facebooktwittermail d

Spridare med egen skopa

Maskinstationen gjorde ett eget bygge för att kunna lasta gödselspridaren för egen hand.