facebooktwittermail d

Sprickande säkerhetsrutor: ”Vi har slut på ideér”

Det är fortfarande ett mysterium varför säkerhetsrutor i skogsmaskiner ibland spricker i situationer där de normalt förväntas hålla. Nu tar Skogsforsk hjälp av maskinförarna för att lösa gåtan.

Skördare i arbete i skogen
TSG vill ha hjälp av maskinförare för att lösa problemet med bristande säkerhetsrutor i skogsmaskiner. FOTO: SKOGFORSK

Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp, TSG, som leds av Skogforsk har länge undersökt problemet med sprickor i säkerhetsrutor i skogsmaskiner. 

– Vi har haft ett antal svårförklarade haverier där rutorna gått sönder oförklarligt vid lätt belastning, situationer där de normalt förväntats hålla, säger Rolf Björheden, seniorforskare på Skogforsk.

Rutorna är gjorda av superstark polykarbonatplast och klarar alla tester som krävs för godkännande. Ändå händer det alltså att de brister, vilket kan innebära stora risker för föraren.

– Vi har sökt olika förklaringar: Att rutorna rengjorts med medel som tar bort det UV-skyddande ytskiktet, att infästningen kan ge upphov till sprickor, att rutans form påverkar hållfastheten eller om det rör sig om temperaturskillnader och så vidare. Det finns en förklaring men den har vi inte hittat, och nu har vi slut på ideér.  

Forskare runt en testrigg för slaghållfasthet hos säkerhetsrutor.
Trots olika teorier och tester har Skogforsk inte hittat orsakerna till oväntade haverier av säkerhetsrutor. FOTO: HANS DAHLGREN

För att få hjälp med den gäckande gåtan går Skogforsk därför nu, tillsammans med systerorganisationer i Norge och Finland, ut med en enkät till förare och ägare av skogsmaskiner som bytt rutor i sin maskin.

– I nuläget har vi bara ett fåtal rapporter och då är det svårt att dra några säkra slutsatser. Med ett större underlag kanske det går att hitta ett mönster för när rutan kan smälla, säger Rolf Björheden.

Tills vidare finns en informationsfolder från Skogforsk med generella råd om vad maskinförare kan göra för att minska risken för skador på säkerhetsrutorna, och förhoppningsvis kan enkätsvaren hjälpa till att hitta orsaken till problemet. 

TSG:s webbenkät om tillbud med eller byten av säkerhetsrutor i skogsmaskiner.

Informationsfolder om skogsmaskinernas säkerhetsrutor.