facebooktwittermail

Delade uppfattningar om skogens klimatnytta

Uppfattningarna går isär om ökade eller minskade avverkningar ger störst klimatnytta. Men om det fossila ska fasas ut är frågan vilka andra alternativ det finns än förnyelsebara råvaror?

Tallar som sträcker sig mot en blå himmel.
En ny studie hävdar att minskade avverkningar ger störst klimatnytta. Men det finns också annan forskning som pekar på motsatsen. FOTO: ANN LINDÉN

I en ny vetenskaplig artikel har forskare vid Mittuniversitetet och Umeå universitet beräknat klimatnyttan av ökade respektive minskade avverkningar på kort och lång sikt.