facebooktwittermail d

Nytt fynd av hönshirs farlig signal

Utsädesföretagen har nolltolerans mot hönshirs och bedömer att dagens analys räcker för att upptäcka kontaminerade partier. Samtidigt kan inte företagen garantera att ogräset aldrig slinker igenom analysen.