facebooktwittermail

Spansk pappersstrejk avblåst

Den andra storstrejken inom den spanska pappers- och massaindustrin, där både Holmen och Stora Enso har verksamhet, är inställd.

Den skulle ha startat under torsdagen men efter förhandlingar har fackförbunden FSC-CCOO och FIA-UGT nått ett avtal med spanska arbetsgivareförbundet för skogsindustrin, enligt Pappers hemsida.

Avtalet löper på tre år och innebär bland annat en treprocentig, retroaktiv löneökning från den 1 januari 2010. Arbetsgivarnas krav på ökad flexibilitet när det gäller bland annat anställningsvillkor slogs tillbaka.

Den första strejkomgången ägde rum den 23 februari.
Holmen tillverkar 470 000 ton tidnings- och journalpapper vid sin anläggning utanför Madrid med 370 anställda. Stora Ensos bruk i Barcelona har en produktionskapacitet på 160 000 ton kartong per år.ATL.nu