facebooktwittermail d

Spannmålsskörden ska öka med en miljon ton till 2030

Med högre produktivitet i lantbruket räknar Lantmännen med att Sveriges spannmålsskördar kan öka från knappt sex till över sju miljoner ton till 2030. Det kräver dock att lönsamheten för odlarna förbättras rejält.