facebooktwittermail

Spannmålspriserna för pool 2 presenteras

Lantmännen lägger fram spannmålspriserna för pool 2 i dag. Kvarnvetepriset ligger 25 procent högre jämfört med leverans under skörden.

Under poolperioden som gäller mellan oktober 2010 och mars 2011 har spannmålspriserna rört sig kraftigt både upp och ner. De högsta priserna noterades i februari.

Oroligheter i Mellanöstern och jordbävningen i Japan fick sedan priserna att falla tillbaka något. Betalningen för kvarnvete i pool 2 ligger på 200 kronor per deciton.

Malkornspris upp


Maltkorns- och oljeväxtpriset har gått upp med cirka 30 procent om man jämför pool 1 och pool 2, och ligger på runt 190 respektive 425 kronor per deciton.

Skillnad i betalning mellan fodervete och foderkorn har ökat under perioden eftersom exporten av foderkorn från EU stannat av samtidigt som foderkorn sålts ut från interventionslager, enligt pressmeddelandet från Lantmännen.

Betalningen för fodervete är runt 180-190 kronor per deciton och foderkorn 160-165 kronor per deciton i pool 2. Malin Eborn