facebooktwittermail

Spannmålslager sjunker kraftigt

De globala spannmålslagren väntas sjunka rejält i år. Orsaken är den ökade efterfrågan i kombination med en minskad spannmålsproduktion under 2010, uppger FN-organet FAO.

De internationella spannmålspriserna har ökat kraftigt och exportpriserna på de viktigaste sädesslagen ökade med 70 procent från februari förra året.

Den senaste tidens kraftigt höjda oljepriser ökar nu oron för ytterligare höjningar av matpriserna, uppger FAO.

- En oväntad prisuppgång på olja skulle kunna förvärra en redan osäker situation på livsmedelsmarknaden, säger David Hallam, chef för FAO:s handels- och marknadsenhet, i en kommentar.

- Det skapar en ännu större osäkerhet kring prisutvecklingen just när sådden i några av de största odlingsregionerna ska påbörjas. ATL.nu