facebooktwittermail d

Dispensansökan om kadmiumhalt avvisad

Spannmålsbranschen får avslag på sin ansökan om dispens för att få sälja fosforgödsel med högre kadmiuminnehåll.