facebooktwittermail

Spånbrist drar upp pris på pellets

Marknadsledande Neova, höjer nästa vecka priset på bränslepellets med ännu en hundralapp. Lågkonjunktur i sågverksindustrin har skapat brist på den naturliga råvaran, sågspån.

- Spånläget är litet ansträngt vilket i praktiken innebär att vi får åka längre för att få tag i tillräckliga volymer, säger Marcus Rejnevik, chef för marknadskommunikation hos Neova som höjde priset på pellets i småsäck med 100 kr per pall (832 kg) i november.
Ytterligare en höjning, med 100 kr, blir det nu på måndag. Senaste höjningen dessförinnan gjordes i oktober 2006.
- Eftersom tendensen varit synlig ett tag har vi installerat utrustning så att vi kan mala ner rundved till råmaterial.
Marcus Rejnevik understryker att det inte handlar om att förnya sortimentet utan om att säkerställa pellettproduktionen så att kunderna inte riskerar brist på bränsle. Sågspån är fortsatt den optimala pelletråvaran, ren, homogen och klar att pressa. Att mala rundvirke är sämre, i alla fall dyrare, även om man knappast använder prima virke.
- Men det är ren trävara och även om det inte är snyggt kan det vara en bra bränsleråvara.

Även utan konjunkturnedgången hade det sannolikt blivit aktuellt att låta sekunda virke gå till bränsle. Förr eller senare.
- Det var länge sedan det fanns sågspån över så att det verkligen var en restprodukt. Har man inte gjort pellets har det gått till spånskiveindustrin eller direkt till värmeverken som bränsle.

Liksom med de slopade miljöbilsförmånerna lär vi få höra "Vad var det vi sa. Inget får vara billigare så länge". Hur prisutvecklingen kommer att se ut framöver är det heller ingen som vet.
- Men jag är övertygad om att prisskillnaden mellan pellets och olja inte kommer att bli mindre. Inte mellan pellets och el heller för den delen, säger Marcus Rejnevik som inte ser att läget ger utrymme för prisspekulationer.
- Det ligger ingen opportunism bakom prishöjningarna. Det finns så många pelletleverantörer att den som höjer priset på spekulation inte skulle bli långlivad.

Tomas Isaksson, ordförande i Pelletsindustrins Riksförbund, PiR, håller med.
- Får marknadsekonomin råda rör sig priserna både uppåt och neråt. Dagens priser är "all-time-high" men råvarukostnaden har gått upp och förändrade volymer medför också kostnader. Det går inte att tjäna oskäligt med pengar på pellets för då kommer det nya aktörer. Skulle priserna stiga över en viss nivå, var den nu ligger, så förser baltländerna gärna den svenska villamarknaden med pellets.

I dag handlar det om att hitta råvara så att miljoninvesteringarna i fabrikerna kan göra nytta också när helgerna fått sågverken att stå still i fyra veckor. Producenter som bara kan använda torra råvaror har jättebekymmer med sin råvaruförsörjning så spån ur rundvirke är en tänkbar lösning för fler.
- Dagens biproduktspriser från sågverken ligger på en nivå som tangerar energivedsmaterialet och merkostnaden för att upparbeta ved till pelletråvara är trots allt inte mer än 100-150 kronor per ton. Jan Vainult