facebooktwittermail

Sommarjobb ska locka unga till branschen

Sveaskog satsar på sommarjobben för att locka ungdomar till skogsbranschen.

Drygt 175 ungdomar söks till sommarjobb. Omkring 50-70 av de mindre kvalificerade sommarjobben riktar sig till skolungdom, och cirka 100 mer avancerade är tänkta för studenter.

På omkring 25 orter anställs ungdomar i sommar, uppger Sveaskog i ett pressmeddelande. Ï första hand handlar sommarjobben om naturvärdesinventering, ungskogsinventering, gallring, röjning och genomförande av tillväxthöjande åtgärder. ATL.nu