facebooktwittermail d

Från solel till biokol - nytt projekt för framtidens energi

Solkol är Agtech Challenge-projektet som förenar solelens fördelar med biokolets många miljö- och affärsnyttor. Målet är att det ska mynna ut i en ny storts flexibel biokolsanläggning.