facebooktwittermail

Från solel till biokol - nytt projekt för framtidens energi

Solkol är Agtech Challenge-projektet som förenar solelens fördelar med biokolets många miljö- och affärsnyttor. Målet är att det ska mynna ut i en ny storts flexibel biokolsanläggning.

Skiss över kretsloppet från atmosfärisk koldioxid till biokol.
Skissen visar hela kretsloppet från atmosfärisk koldioxid till biokol. FOTO: SOLKOL

Biokolets fördelar har seglat upp på mångas läppar. Det har klimatfördelar men också närings- och vattenhållande egenskaper som bidrar till bördigare jordar.