facebooktwittermail d

Solenergi = outnyttjad resurs

Regeringen skjuter till miljardbelopp för att Sverige ska få fart på utbyggnaden av solenergi. Och nu vill miljöpartister att småkommuner ska bli ledande aktörer inom energiproduktion.

De senaste åren har det statliga solcellsstödet räckt till knappt 10 procent av efterfrågan. I regeringens höstbudget satsas 1,4 miljarder under den kommande mandatperioden och redan nästa år ökas solcellsbidraget från 50 miljoner till 225 miljoner kronor. En utveckling som mycket väl kan gynna landsbygden.

Lönsamt tack vare ny teknik

Miljöpartister i Nässjö kommun har nu lagt in en motion om att kommunen kan bli ledande inom energiproduktion genom att investera i storskaliga solcellsanläggningar. De två politikerna pekar specifikt på att teknikutvecklingen har gjort solceller så pass effektiva att det blir lönsamt även om de nationella energipriserna är fortsatt låga.

Solkarta för bästa lönsamhet

Enligt Smålands-Tidningen vill Miljöpartisterna upprätta en solkarta som visar hur hög produktionskapacitet en specifik plats har.

En del i förslaget handlar om att elkonsumenter ska kunna köpa egna andelar i solcellsanläggningarna och på så vis kunna räkna sig själva som producenter. Och det oavsett om de är privatpersoner eller företagare.