facebooktwittermail d

Solcellsparker i högsta instans

Högsta instans ska nu avgöra om solcellsparker får sättas på jordbruksmark.

Mark- och miljööverdomstolen har beviljat prövningstillstånd som gäller två parker i Skåne.